Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


firewall_deb

Debian és Fedora Tűzfal létrehozása

Ha nincs még tűzfal beállítva, hozzunk létre egy tűzfal scriptet a rendszerindító könyvtárba a kedvenc editorunkkal (a jelen példában a JOE editorral):

joe /etc/init.d/firewall.sh

A tartalma legyen a következő:

firewall.sh
 #!/bin/bash
 IFACE='venet0'
 case "$1" in
 start)
 echo "Firewall start..."
 # Tűzfal szabályok ürítése
 iptables -F
 iptables -X
 iptables -Z 
 # Szabályok hozzáadása
 iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
 #accept established
 iptables -A INPUT -i $IFACE -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
 # accept incoming pongs
 iptables -A INPUT -i $IFACE -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
 # reject incoming ping requests
 iptables -A INPUT -i $IFACE -p icmp --icmp-type echo-request -j drop_icmp
 # dos protection
 echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
 # ip-spoofing protection
 echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
 iptables -A INPUT -i $IFACE -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp -m tcp --dport 22 -m hashlimit --hashlimit 1/min --hashlimit-burst 3 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name ssh-drop -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "[Firewall] 3_sikertelen_ssh: "
 iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp -m tcp --dport 22 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m limit --limit 1/min --limit-burst 3 -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp -m tcp --dport 22 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j DROP
 iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -i $IFACE -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited  
 echo "Firewall started."
 #syslog
 logger "[Firewall] Firewall started!"
 ;;
 stop)
 echo "Firewall stop..."
 # chain initialization
 iptables -P INPUT ACCEPT  
 iptables -P OUTPUT ACCEPT
 iptables -P FORWARD ACCEPT
 iptables -F
 iptables -X
 iptables -Z
 echo "Firewall stopped."
 logger "[Firewall] Firewall stopped!"
 ;;
 *)
 echo "Usage: `basename $0` start|stop"
 ;;
 esac

Tegyük futtathatóvá az új scriptünket és indítsuk el:

# chmod +x /etc/init.d/firewall.sh
# /etc/init.d/firewall.sh stop
# /etc/init.d/firewall.sh start

A script rendszerindításkor történő futtatásához futtassuk ezt a parancsot:

Debain alatt:
# update-rc.d firewall.sh defaults
Fedora alatt:
# chkconfig --level 345 firewall.sh on
firewall_deb.txt · Utolsó módosítás: 2014/01/19 21:07 szerkesztette: semir

Eszközök az oldalon